En forening bliver til

S/S Skjelskør sejlede fra 1915 til 1962 på ruten Skælskør, Omø og Agersø. År efter år, sommer og vinter og gennem to verdenskrige trak S/S Skjelskør sin røg- og kølvandsstribe i den 2 timer lange sejlrute ad den snørklede fjord fra Skælskør til Omø og Agersø. På 47 år blev det til ca. 15.000 sejladser. Da havde S/S Skjelskør så gjort sin pligt og lidt til. Dampskibsselskabet Skjelskør A/S solgte i 1962 skibet til et ophugningsfirma i Odense.

Redningsaktion S/S Skjelskør

Mens hun lå der og ventede på, at skærebrænderne skulle forvandle hendes plader og spanter til skrot, samledes en kreds af personer med interesse for skibe og skibsbygning i et forsøg på at redde et af Danmarks sidste kulfyrede passagerskibe fra undergangen. Det var lettere sagt end gjort. Museer, rederier, statsinstitutioner og private blev rendt på dørene, og den 19. april 1963 var man nået så vidt med undsætningsaktionen, at Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, kunne stiftes. Det næste mål var at skaffe de 13.500 kroner, ophugningsfirmaet i Odense skulle have for S/S Skjelskør. På ny måtte man rende folk på dørene, men denne gang gik det lidt lettere, for nu stod der en forening bag henvendelsen. Dansk Veteranskibsklubs bankkonto voksede støt og sikkert i løbet af sommeren 1963, og den 3. september kunne foreningens bestyrelse aflevere en check på 13.500 kroner til ophugningsfirmaet.

Foreningen havde fået sit første skib!!!