Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub er en ganske almindelig dansk forening. Den har ca. 250 medlemmer fra alle samfundslag og med alle slags uddannelser.

Den lim, der binder dem sammen, er interessen for gamle skibe i almindelighed og S/S Skjelskør i særdeleshed.

Foreningen har ingen ansatte, tværtimod, alle medlemmer betaler kontingent for at dyrke deres interesse.

I sommerhalvåret bliver medlemmernes kræfter brugt på at sejle med skibet, i vinterhalvåret bruges tiden på at vedligeholde det smukke, gamle skib.

Vinteren bliver brugt på vedligeholdelsen af skibet. Vi mødes lørdag melle ca 10 til 16 på damperen og får løst vinterens opgaver sammen. Der heldigvis også tid til at drikke kaffe og holde 'kagetallet' vedlige.

Se forbi på en lørdag hvis du kunne tænke dig at hjælpe med, vi giver kaffen :-)