Fragtmærker fra S/S Skjelskørs virke :

Blå fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" med en værdi på 10 øre.

Fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" 10 øre

 

Fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" 35 øre

Fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" 35 øre

 

Fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" 5 øre

Fragtmærke "Dampskibsselskab Skjelskør"

 

Fragtmærker "Dampskibsselskabet Skjelskør" 50 øre

Fragtmærke "Dampskibsselskab Skjelskør" 50 øre

 

Vi har også fundet et frimærke med S/S Skjelskør på

:img023 small