Den 1. april 2017 blev planen for NationalPark Skjoldungernes Land vedtaget i folketinget. Det blev fejret med et stort arrangement lørdag den 6. maj i Lejre Sagnlandet og søndag den 7. maj i Roskilde ved Vikingeskibsmuseet, den blå del af nationalparken.

 
Skjelskør sejlede allerede kl. 7:30 fra Frederikssund med ca. 45 morgenfriske passagerer inkl. Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen og ankom til Vikingeskibsmuseets Havn ca. 9:30. Herfra gik alle med de 'medbragte' vikinger (se billede) op til festpladsen, hvor Roskildes borgmester Joy Mogensen holdt en velkomsttale. Derefter var det Frederikssunds borgmester tur til en tale.
 
Efter alle talerne (4-5 stykker) sejlede Skjelskør en tur Ringøen rundt med ca. 40 passagerer. Der var 2 ornitologer med, som berettede om fuglelivet i og omkring fjorden. Desværre ingen ørne at se denne søndag, men mange andre interssante arter bl.a. Sort-terne, som er relativ sjælden !
 
Kl. 13 påbegyntes hjemturen i medvind og solskin med hjemkomst ca. 2 timer senere til Frederikssund igen.
Fin dag - den startede noget køligt og skyet og sluttede i godt solskin !
 
Alle var glade..   :-)