Overbygningen - en uundværlig komponent i skibets vinteropbevaring - der holder skibet fri for bl.a. den store mængde regn, der falder i vintermånederne med rust til følge. Damperen er jo bygget af jern. Samtidigt giver den læ til renoveringsholdene. For det elsker vi den. Men her holder de positive ord så også op hvad angår overbygningen :-0

Som billederne herunder gengiver, består den af rigtig af mange komponenter, der skal sidde præcis de rigtige steder for at ”kabalen” går op. Der er altid et bræt, der forputter sig på den forkerte plads, noget der gaber for meget, eller en møtrik der absolut ikke vil hverken frem eller tilbage EFTER brættet er monteret - suk. Familien til ”Tre Venner” var også i gang med at montere deres overbygning – der var derfor indført en streg ”dem til højre og os til venstre” for et kort stykke tid.  Ak ja, hvor ville det være dejligt at kunne sejle den gamle dame ind i en permanent dok for vinteren og bare nøjes med lukke porten bagefter.

Nu er overbygningen monteret og der er et helt år til vi skal montere den igen :-)

 Overbygning - bræder

Overbygning - rammer