Ellehammer Fonden har imødekommet forenings ansøgning om midler til installation af et kaskade filter.

Kaskade filteret skal begrænse den mængde smøreolie, der sendes retur til dampkedlen med spædevandet, både af drift og miljømæssige grunde. Det er ikke optimalt for kedlens drift og kræver en større rengøringsindsats hver vinter.

Det er dampskibs-kollegaer i Tyskland der har hjulpet med konstruktion og tegning af filteret. Selve filteret udføres i rustfrit stål så det kan tåle saltvand, og monteres ombord af foreningens egne folk.

Lidt baggrund: Kort beskrevet er et kaskade filter en række kamre i et kar, hvor hvert kammer er forbundet med det andet. Når det olieholdige vand passere gennem kamrene, vil olien flyde mod toppen af kammeret og blive fanget, hvorimod vandet vi passere videre.

kaskadefilter

Der skal lyde et stort tak til Ellehammer Fonden for donationen.

Mvh 

Bestyrelsen