"Den Sorte Mole" - damperens kajplads siden 1994 skal udskiftes. På oversiden ser molen ganske fin ud, med kun lettere spor efter mange års brug. Værre ser det ud med de pæle der holder molen. For de er angrebene af pæleorm, en fæl lille fætter hvis føde består af cellulose - træværkets primære bestanddel. Derfor har Frederikssund kommune besluttet at udskifte molen i efteråret 2019. Det betyder at S/S Skjelskør har fået anvist en ny midlertidig plads indtil den nye mole står parat. 

ny midlertidig placering