Projektet med udskiftning af kedelrørene på S/S Skjelskør er ved at nærme sig sin ende. Global Boilers Aalborg har udført et stykke solidt håndværk med udskiftning af de mange rør - 64 for at være helt præcis. I det hele taget gik udskiftningen efter planen, dog var der enkelte sten på vejen, som man nu kan forvente.

I skrivende stund er der udført svejsekontrol og kedel er trykprøvet. Herefter skal skorsten og røgoptræk monteres igen samt resten af skibet skal skures godt igennem. Inden skibet dog kan komme ud at sejle, skal skibet synes af Søfartsstyrelsen - det såkaldte udrustningssyn. Men da Søfartsstyrelsen har været lukket ned på grund af Corona krisen, ligesom resten af samfundet, forventer foreningen en vis ventetid, da der sikkert har opbygget sig en vis portefølje af skibe der mangler deres udrustningssyn.

 De gamle kedelrør Arbejde inde i kedelen

Venstre billede - de udskårne kedelrør. Rørene stammer fra starten af 80'erne. 

Højre billede - arbejde inde i kedlen. Hver cirkel udgør et kedelrør. Alle rørene vil under kedlens drift være dækket af vand.